Klasy złomu

Skupujemy większość klas złomu stalowego zarówno wsadowego jak i niewsadowego

Skupujemy złom z terenu całej Polski. Zapraszamy do współpracy wszystkich dostawców zlokalizowanych na terenie naszego kraju, zarówno firm handlowych jak również firm produkcyjnych i rozbiórkowych generujących odpady stalowe.

Posiadamy własną flotę samochodów ciężarowych wyposażonych w urządzenia hakowe oraz żurawie samochodowe. Oferujemy podstawianie własnych kontenerów tzw. niskich i wysokich oraz odbiór złomu własnym samochodem HDS.

Ponadto mamy możliwość odbioru dostaw złomu na terminalu dostarczanych wagonami.

HMS 1

Klasa obejmuje złom stalowy wsadowy o grubości minimum 4 mm, o wymiarach nieprzekraczających 1500x500x500 mm.

HMS 2

Złom stalowy wsadowy o maksymalnej grubości 4 mm i wymiarach nie większych niż 800x500x500 mm. W klasie HMS 2 dopuszczalna ilość karoserii niezawierających gum i elementów tapicerki wynosi nie więcej niż 10% wagi ładunku, a zawartość puszki nie więcej niż 1%.

BONUS

Złom stalowy wsadowy poamortyzacyjny i poprodukcyjny o grubości minimum 6 mm i maksymalnych wymiarach 1500x 500×500 mm. Obejmuje rury o przekroju do 300 mm uznawane za wsadowe. Felgi nie zaliczają się do tej klasy złomu.

BUSHELING

Złom stalowy wsadowy poprodukcyjny czarny i ocynkowany. Materiał powinien mieścić się w wymiarach 1500x500x500 mm i nie przekraczać 6 mm.

N2

Do tej klasy zalicza się złom stalowy niewsadowy mieszany. Zawiera w ładunku złom niewsadowy, stalowy poamortyzacyjny w postaci lekkich konstrukcji o grubości od 4 mm do 6 mm oraz wsadowy o grubości minimum 4 mm, nieprzekraczający wymiarów 1500x500x500 mm.

N10

Złom stalowy niewsadowy, który nie odpowiada warunkom określonym w klasach N1, N2, N3, N6, N7 i N13. Występuje w postaci cienkich blach, taśm, linek, siatek o grubości od 1 do 4mm. Do złomu tej klasy nie zalicza się złomu pokaroseryjnego, wiórów czy puszek.

N1

Złom stalowy nie wsadowy poprodukcyjny o grubości do 6mm, a wymiary są większe niż wymiary materiału wsadowego lub masa własna elementu przekracza 300kg lub przekrój elementu jest większy niż 300mm

N5

Złom stalowy niewsadowy mieszany – poamortyzacyjny i poprodukcyjny o grubości min. 6mm., w postaci konstrukcji stalowych o grubości powyżej 6 mm do przerobu tylko i wyłącznie na prasonożycy. Rury o przekroju do 300mm oraz wsadowe felgi NIE zaliczają się do tej klasy złomu !

N6

Złom stalowy niewsadowy występujący w postaci szyn kolejowych, normalnotorowych i pośrednich. Klasa N6 nie obejmuje akcesoriów mechanicznie połączonych z szynami, tj. śrub czy podkładek.

N7

Klasa obejmuje złom stalowy niewsadowy ciężki, przeznaczony do przerobu ręcznego lub metodą strzałową. Przed przetopieniem wymaga pocięcia na krótsze kawałki o grubości powyżej 6 mm. Występuje w postaci odlewów stalowych, wlewków, niedowlewków czy walców.