Zespół

Za naszym sukcesem stoją ludzie

Naszym dostawcom gwarantujemy profesjonalną obsługę w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadająca wiedzę oraz doświadczenie w zakresie gospodarki złomem. W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników działu handlowego.


Nasz zespół

Jakub Chmielecki

Kierownik ds. handlowych – firmy handlowe

Waldemar Kędzierski

Kierownik ds. handlowych – firmy produkcyjne i rozbiórkowe

Bartosz Szymański

Dyrektor ds. Handlowych – złom metali nieżelaznych

Katarzyna Hartuna

Kierownik ds. Logistyki

Joanna Kościecha

Specjalista ds. gospodarki magazynowej