Działalność InfraBuild Recycling
Sp. z o.o. (IBR) w Polsce.

IBR to obecnie największy terminal eksportowy złomu stalowego w Polsce. Naszą działalność prowadzimy na terenie terminalu Portu Gdańskiego Eksploatacja sp. z o.o., przy Nabrzeżu Rudowym.

Strategia Grupy dotycząca obszaru recyklingu to plan rozwijania sieci zaawansowanych przedsiębiorstw do zbiórki oraz przetwarzania metali żelaznych i nieżelaznych w Europie. Grupa Liberty stosuje nowe sposoby pracy, wykorzystując lokalne zasoby, zrównoważone rozwiązania, innowacje oraz globalne myślenie, tak aby przekształcać gałęzie przemysłu i tworzyć wartość poprzez budowanie sieci silnych, niezależnych podmiotów.

Podstawowe informacje i warunki handlowe

Głównym przedmiotem naszej działalności w Polsce jest hurtowy obrót złomem stalowym.


Nasza oferta

  • WŁASNA WAGA

    Posiadamy dwie własne wagi najazdowe

  • WŁASNE KONTENERY

    Możliwość podstawiania kontenerów InfraBuild niskich i wysokich

  • WŁASNA FLOTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

    Możliwość odbioru złomu z placu dostawcy transportem InfraBuild


Chciałbyś rozpocząć współpracę, lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas – skorzystaj z zakładki kontakt.

Klasy złomu

Skupujemy większość klas złomu stalowego zarówno wsadowego, jak i niewsadowego.
Klasy złomu stalowego wymienione są poniżej. Pełny opis klas jest również umieszczony w oddzielnym dokumencie
„Informacja dla dostawców”, przesyłanym do każdej z firm przed rozpoczęciem współpracy.

HMS 1

Klasa obejmuje złom stalowy wsadowy o grubości minimum 4 mm, o wymiarach nieprzekraczających 1500x500x500 mm.

HMS 2

Złom stalowy wsadowy o maksymalnej grubości 4 mm i wymiarach nie większych niż 800x500x500 mm. W klasie HMS 2 dopuszczalna ilość karoserii niezawierających gum i elementów tapicerki wynosi nie więcej niż 10% wagi ładunku, a zawartość puszki nie więcej niż 1%.

BONUS

Złom stalowy wsadowy poamortyzacyjny i poprodukcyjny o grubości minimum 6 mm i maksymalnych wymiarach 1500x 500×500 mm. Obejmuje rury o przekroju do 300 mm uznawane za wsadowe. Felgi nie zaliczają się do tej klasy złomu.

BUSHELING

Złom stalowy wsadowy poprodukcyjny czarny i ocynkowany. Materiał powinien mieścić się w wymiarach 1500x500x500 mm i nie przekraczać 6 mm.

Zespół

Naszym dostawcom gwarantujemy profesjonalną obsługę w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadająca wiedzę
oraz doświadczenie w zakresie obrotu złomem. W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników działu handlowego.

Jakub Chmielecki

Kierownik ds. handlowych – firmy handlowe

Waldemar Kędzierski

Kierownik ds. handlowych – firmy produkcyjne i rozbiórkowe

Bartosz Szymański

Dyrektor ds. Handlowych – złom metali nieżelaznych

Katarzyna Hartuna

Kierownik ds. Logistyki

Joanna Kościecha

Specjalista ds. gospodarki magazynowej