O nas

Działalność InfraBuild Recycling – wcześniej *Liberty Metal Recycling Europe w Polsce.

Od samego początku działalności zainicjowanej w 2018 roku, firma konsekwentnie skupia się na rozwoju w zakresie handlu złomem stalowym. Jesteśmy największym eksporterem złomu w Polsce. Specjalizujemy się w bezpiecznym i efektywnym recyklingu stali, dystrybuując materiał na światową skalę.

Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem naszej działalności jest handel złomem stalowym. Pozyskujemy asortyment od skupów złomu i przedsiębiorstw, które generują odpady metalowe oraz likwidują infrastrukturę, a następnie dostarczamy materiał do hut.

Skala działań

Zatrudniamy kilkadziesiąt osób, obsługujemy prawie 400 tys. ton złomu żelaznego rocznie, eksportując go przede wszystkim do najważniejszego obecnie rynku odbioru złomu w Turcji. Zaopatrujemy w złom również należącą do Grupy hutę Liberty Częstochowa. Jesteśmy dumni z naszego sukcesu, a nasze plany rozwoju sięgają dużo, dużo dalej.

Polityka zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska

Wykorzystujemy innowacyjne sposoby poprawiające jakość pracy oraz zrównoważone rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji. Nasze praktyki wytapiania stali pozwalają na zużycie mniejszej ilości zasobów naturalnych, redukując emisje węglowe. Ważnym elementem strategii biznesowej Grupy Liberty są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierające środowisko naturalne. Wybiegamy myślą w przyszłość wprowadzając rozwiązania w zakresie oszczędzania nieodnawialnych zasobów naturalnych.

Za naszym sukcesem stoją ludzie

Tajemnicą naszego sukcesu jest skupienie się na ludziach, na naszym zespole, procesach i systemach, co pomogło nabrać rozmachu naszej działalności oraz utrzymać jakość i wydajność. Nie bez znaczenia jest także budowanie solidnych i silnych relacji z istniejącymi i nowymi dostawcami oraz klientami.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W ciągu ostatnich kilku lat zastosowaliśmy najlepsze praktyki bezpieczeństwa wzorując się na sprawdzonych zasadach wdrożonych w zakładach recyclingu w Australii oraz na lokalnych zaleceniach BHP.

Warunki współpracy

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu ustalenia warunków współpracy, cen oraz terminów dostaw.

*Liberty Metal Recycling Europe sp. z o.o. działająca w grupie GFG Alliance należącej do Sanjeev’a Gupta jest teraz częścią biznesu InfraBuild. Firma zmieniła swoją nazwę na InfraBuild Recycling sp. z o.o. pozostałe dane spółki pozostają bez zmian.

Zespół

Naszym dostawcom gwarantujemy profesjonalną obsługę w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadająca wiedzę
oraz doświadczenie w zakresie obrotu złomem. W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników działu handlowego.

Jakub Chmielecki

Kierownik ds. handlowych – firmy handlowe

Waldemar Kędzierski

Kierownik ds. handlowych – firmy produkcyjne i rozbiórkowe

Bartosz Szymański

Dyrektor ds. Handlowych – złom metali nieżelaznych

Katarzyna Hartuna

Kierownik ds. Logistyki

Joanna Kościecha

Specjalista ds. gospodarki magazynowej